Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

Novetats

Actualitat

Vivir en Deudocracia, coordinat per Qui deu a qui?

El llibre ens revela com darrera de la “crisi del deute” i de les polítiques de retallades econòmiques trobem mecanismes per convertir en públics els deutes privats. A Espanya, els bancs i les empreses han acumulat un deute privat quatre vegades més voluminós que el conjunt de deute públic. Tot i així, aquest últim s’ha tornat blanc dels especuladors, permetent que els bancs obtinguin diners del Banc Central Europeu a un 1% d’interès per tornar a invertir-ho amb sucosos interessos de fins a un 4%-6% en la compra de deute públic. Per a finançar aquest colossal transvasament de recursos públics cap al sector financer es retalla el conjunt de despeses públiques, com l’educació, la salut o ara les polítiques de cooperació internacional que ens ocupen en aquest portal. El text també ofereix alternatives, com la promoció d’auditories del deute, per a evidenciar la seva il•legitimitat i establir les bases per a la renegociació i el repudi davant la càrrega insostenible del deute.

Baixar llibre

Campanya per a la retirada de la subvenció de la AECID a la Fundació Respol YPF

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha concedit una subvenció a la Fundació Respol YPF de l'Equador per executar un projecte en zona d'operació de l'empresa petroliera en l'Amazònia equatoriana. Davant els severs impactes ambientals i socials de les seves activitats, Repsol intenta millorar la seva imatge amb activitats filantròpiques a càrrec de fons públics. L'aprovació de la iniciativa il•lustra el rumb de la línia de cooperació empresarial establerta per la AECID.
En el següent enllaç podran sumar-se a diferents accions de protesta i obtenir més informació.

Nuevo rumbo (empresarial) para la cooperación internacional. El caso del nuevo Fondo para el Desarrollo (FONPRODE), por Iolanda Fresnillo

L'article exposa la irrupció cada cop més forta de les empreses en la cooperació internacional. Analitzant el cas espanyol, recorda que més enllà de les dràstiques retallades pressupostàries que afecten la cooperació, aquesta també està patint importants canvis qualitatius, que l'allunyen de models transformadors i atorguen un creixent paper a l'empresa privada. A partir de l'exemple de la nova eina de cooperació que constitueix el Fons per al Desenvolupament (FONPRODE), el text ensenya com a l'estat espanyol les empreses ja es perfilen com un actor clau de les polítiques públiques de cooperació internacional, obrint la porta a la privatització de les mateixes i a la seva subjecció als interessos corporatius i a la lògica del creixement econòmic.

Qui Deu a Qui?:
El Congrés crea un nou Fons d'Internacionalització de l'Empresa
Espanyola (FIEM)
que generarà més deute extern als països del Sud,
permetent la violació de drets humans i ignorant la reforma de CESCE

L'abril de 2010 es va organitzar a Barcelona la segona conferència internacional sobre decreixement econòmic per a la sostenibilitat ecològica i equitat social . Per a més informació pots consultar la pàgina web: www.degrowth.eu
També pots baixar l'article que El Col·lectiu ha preparat per contribuir a la reflexió del grup de treball sobre Justícia ambiental:

Baixar en castellà
Baixar en anglès

Qui deu a Qui? denúncia que els crèdits FAD no es poden considerar AOD

Nota de premsa "El FAD de la Cúpula de l'ONU, un més que no es pot considerar com a AOD"

Un estudi de la AOD catalana encarregada per la Federació Catalana d'ONGD (FCONGD) suspen les polítiques de cooperació de les administracions públiques catalanes. Més informació:

Nota de premsa de la FCONGD de la presentació de l'informe

La societat civil denúncia la incorporació d'Ajuda Reemborsable en els pressupostos de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Més informació:

Denúncia de la campanya Qui deu a qui?: els crèdits no són ajuda són més deute, i més pobresa

Nota de premsa de la Taula dels ONG de Catalunya per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament - TOC

Nou en la web

Avaluació en cooperació internacional. Una proposta metodològica per a una cooperació transformadora, per Jordi Gascón y Giorgio Mosangini

Decreixement en el Sud?, per David Llistar

Una aproximació al Comerç Just des de la perspectiva de gènere, per Marta Tudela Torres

Decreixement i relacions Nord-Sud: cap a un nou model de cooperació internacional?, per Giorgio Mosangini

Declaració de la conferència internacional “Decreixement Econòmic per a la Sostenibilitat Ecològica i l'Equitat Social”

Penjem el tercer número de la revista Quilombo

Video: Cicle de conferències "Decreixement: cap a la sostenibilitat ambiental i social"

Decreixement y anticooperació: ajudar al Sud decreixent, per David Llistar

La Cooperación al Desarrollo: ¿Un concepto agotado o mal usado?, per Carla Cors Oroval

Algunas ideas en torno a nuestra cooperación y solidaridad con Palestina, per Alberto Arce

Nou apartat en la secció Eines per a la cooperació: Línia de Base

Codesenvolupament: Entrevista a Carlos Gómez Gil, per El Col·lectiu

El codesarrollo desde la perspectiva de la población inmigrante , per María Margarita Echeverri, Rafael Ibáéz i Mario Ortí

El deute del creixement, per Giorgio Mosangini

Materials de formació: Davant un món impossible, decreixement

Nou apartat sobre Decreixement i Cooperació

La participació ciutadana en les noves condicions socials, per Carla Cors i Eloi Mayordomo

Breu introducció a l'avaluació en la cooperació al desenvolupament, per Giorgio Mosangini

L'avaluació de la cobertura en la cooperació al desenvolupament oficial en l'Estat español, per Jordi Gascón

Codesenvolupament, alguna cosa més que una moda?, per Giorgio Mosangini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Català
Castellano

 

 

Actualitat

Nou en la web

 

 

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas