Presentació

El portal

El Col·lectiu

Consultoria

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

El portal

Debats sobre desenvolupament és un portal sobre cooperació al desenvolupament gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament (El Col·lectiu). El seu principal propòsit és mirar a la cooperació internacional des d'una perspectiva crítica i analítica.

Crítica, perquè el paper transformador de la cooperació en el capitalisme global pateix importants limitacions i es revela necessari revisar constantment si les seves accions promouen la construcció d'alternatives i la resistència al model impost a escala mundial o al contrari perpetuen, sota un pany de solidaritat, les relacions Nord-Sud existents.

Analítica, perquè considerem que per entendre millor a la cooperació cal mirar-la per parts, esmicolar-la, observar-la des de prop i des de lluny, sense perdre de vista els seus detalls ni les grans tendències que la defineixen.

Per no ofuscar-nos la mirada, pensem que la primera cosa que ha d'evitar-se és separar el com es fan les coses del per què es fan. Ens proposem mirar a la cooperació des de les seves intencions fins al seu quefer. Perquè allò tècnic també és polític, sempre. I perquè el discurs polític també ha d'acompanyar-se sempre de la pràctica, de l'anàlisi de les seves eines i de les seves formes d'intervenció, per no quedar-se buit o estèril. Cal fixar-se en ambdues coses, assenyalant quan i perquè s'entrecreuen i com el tot influeix en la capacitat transformadora.

Aquesta intenció queda plasmada en l'estructura del portal que presenta tres grans seccions:

  1. La secció Eines per al desenvolupament se centra en les metodologies i tècniques pròpies de la cooperació al desenvolupament. L'apartat està dirigit bàsicament a especialistes del sector i té dos objectius. D'una banda, afavorir un major coneixement de les eines, dedicant especial atenció als aspectes nous o controvertits de les metodologies. L'element central és la preocupació per la qualitat ja que la professionalització de la cooperació al desenvolupament no sempre ha significat millores en aquest sentit. El segon objectiu és evidenciar el component polític present en les tècniques amb què treballem. Cerquem descobrir si les eines amb què treballem faciliten o dificulten la construcció d'alternatives.

  2. La secció Propostes d'intervenció analitza distints sectors d'actuació i instruments de la cooperació al desenvolupament, centrant-se sobretot en aquells on es perceben debats vius o que presenten un caràcter innovador. Més enllà del sentit de les formes d'intervenció com a tendències comuns o, fins i tot, modes, volem rescatar la reflexió sobre la seva capacitat transformadora. Hi ha una única manera d'entendre el comerç just?, quines són les implicacions de les relacions creixents entre el sector empresarial i la cooperació al desenvolupament?, ha de ser la cooperació al desenvolupament una eina per frenar processos migratoris?, són algunes de les preguntes que animaran la recopilació d'articles i opinions de la secció.

  3. A la secció Debats i Aportacions es recullen diferents textos i articles d’opinió sobre polítiques de cooperació al desenvolupament, models d’actuació i altres qüestions d’actualitat o de controvèrsia que siguin d’interès pel sector. La cooperació espanyola amb Palestina és aquella que necessiten els palestins? El model actual de cooperació al desenvolupament està en crisi? És el moment de canviar d’estratègies? Com es planteja l’articulació entre els diferents actors de la cooperació internacional? Es tracte d’una finestra oberta a la opinió crítica i constructiva sobre els aspectes més polítics de la cooperació que permeten apuntar des d’una mirada més global, les eines, metodologies i formes d’intervenció necessàries per una cooperació internacional alternativa i amb capacitat transformadora.

Esperem que tingueu una bona lectura. Per a qualsevol comentari o suggeriment podeu escriure al nostre correu electrònic.

Català
Castellano

 

El paper transformador de la cooperació en el capitalisme global pateix importants limitacions i es revela necessari revisar constantment si les seves accions promouen la construcció d'alternatives i la resistència al model impost a escala mundial o al contrari perpetuen, sota un pany de solidaritat, les relacions Nord-Sud existents.

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas