Presentació

El portal

El Col·lectiu

Consultoria

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

El Col·lectiu

El Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament (El Col·lectiu) està format per un grup de persones actives en els àmbits de la cooperació internacional i la intervenció social preocupats per la imposició creixent de models i pràctiques assistencials i despolititzats en la promoció del desenvolupament. Veiem, amb inquietud, com triomfen en el nostre àmbit de treball eufemismes de tota mena: no es pot parlar de capitalisme, sinó només de pobresa; al feminisme cal anomenar-li gènere; a l'opressió, falta de capacitats; i un llarg etcètera, que ens priva de conceptes, de vocabulari i d'eines per entendre la realitat en què treballem. En El Col·lectiu considerem que el triomf dels eufemismes no és una casualitat ni és gratuït, sinó que respon a la voluntat de desarmar qualsevol càrrega política de transformació social present en les intervencions de desenvolupament. El discurs omnipresent de lluita contra la pobresa, per exemple, rares vegades s'acompanya d'una adequada teoria explicativa que permeti prendre en consideració les desiguals relacions de poder que la generen. Es torna llavors necessari i urgent recuperar la càrrega ideològica que permeti enfocar el treball cap a les causes de la pobresa i anar creant alternatives al model que la reprodueix i consolida.

D'altra banda, a El Col·lectiu també ens uneix un interès comú relatiu a les eines de treball i a les formes d'intervenció que caracteritzen la promoció del desenvolupament. Perquè amb repolititzar el discurs no n'hi ha prou; també és necessari repolititzar les nostres pràctiques i els instruments que utilitzem. La reflexió sobre les tècniques pròpies als nostres àmbits de treball implica donar-lis de nou càrrega ideològica, però també aprofundir seriosament en el seu coneixement i en la reflexió que permeti millorar la qualitat de les intervencions. El desconeixement en els aspectes tècnics també impedeix avançar. Serveixi d'exemple el cas del marc lògic: s'estén la seva crítica, però no sempre a partir d'un coneixement profund de l'eina.

Des d'aquesta doble perspectiva, El Col·lectiu intenta treballar per a la millora de la qualitat en la cooperació al desenvolupament i la intervenció social.

Memòria El Col·lectiu 2009

Memòria El Col·lectiu 2008

Memòria El Col·lectiu 2006-2007

 

Català
Castellano

 

La reflexió sobre les tècniques pròpies als nostres àmbits de treball implica donar-lis de nou càrrega ideològica, però també aprofundir seriosament en el seu coneixement i en la reflexió que permeti millorar la qualitat de les intervencions.

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas