Presentació

El portal

El Col·lectiu

Consultoria

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

Serveis professionals de consultoria

AVALUACIONS

* Avaluació final del projecte Construcció de Matriu Tecnològic-Productiva orientada a l'assoliment de la Sobirania Alimentària en Assentaments de Reforma Agrària a Brasil (Fase I). Finançat pel Govern Basc i executat pel soci local de la Fundació Mundubat a Brasil, Moviment dels Treballadors Sense Terra del Brasil (MST). Treball realitzat entre març i juliol 2010.

* Avaluació final del projecte Formació de Treballadors del Sector Fabril i Equipament de Ràdios Fabrils. Finançat per la Junta d'Extremadura i executat pel soci de l'Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament (ISCOD) a Bolívia, Centre d'Estudis per al Desenvolupament Laboral i Agrari (CEDLA). Treball realitzat entre agost i octubre 2010.

DIAGNÒSTICS

* Diagnòstic intraorganizacional de gènere del Moviment dels Treballadors Sense Terra del Brasil (MST). Finançat per la Diputació de Navarra.

* Diagnòstic intraorganizacional de gènere del Moviment d'Afectats per Preses del Brasil (MAB). Finançat per la Diputació de Navarra.

SISTEMATITZACIONS

* Sistematització del component desenvolupat a Bolívia de Drets
Econòmics de les Dones del Conveni Empoderament de la Dona a Perú i
Bolívia. Finançat per AECID i executat per les organitzacions sòcies a
Bolívia de Solidaritat Internacional, Centre de Capacitació i Desenvolupament de la Dona i la Família (CECADEM), Serveis Múltiples de Tecnologies Apropiades (SEMTA) i Kurmi Cochabamba.

FORMACIÓ

S'ha impartit un taller de formulació i pressupost de projectes amb enfocament de gènere a les següents organitzacions bolivianes:

* Centre De Desenvolupament Integral I Medi ambient (CEDIMA). Ciudad de El Alto.

* Centre de documentació i informació Bolívia (CEDIB). Cochabamba.

* Centre de Promoció de la Dona - Gregoria Apaza. El Alto.

* Articulació de Dones per l'Equitat i la Igualtat (AMUPEI). La Paz.

* Xarxa nacional de treballadores/és de la comunicació-Red ADA. La Paz.

* Centre Educatiu Popular Qhana. La Paz.

 

Català
Castellano

 

El paper transformador de la cooperació en el capitalisme global pateix importants limitacions i es revela necessari revisar constantment si les seves accions promouen la construcció d'alternatives i la resistència al model impost a escala mundial o al contrari perpetuen, sota un pany de solidaritat, les relacions Nord-Sud existents.

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas