Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Avaluació

EML

Línia de Base

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

Avaluació

La incorporació plena de l'avaluació en la cooperació internacional continua sent una assignatura pendent. Encara que la qualitat del treball en el sector depèn en gran manera de la incorporació d'aquesta eina, roman una forta resistència a assumir-la, degut, entre altres factors, a la dificultat d'aprendre dels errors, al seu elevat cost, a l'absència de pressions externes per fer-ho i que, al cap i a la fí, avaluar és un afer molt complex que necessita claredat teòrica i metodològica.

Un primer pas important per avançar, malgrat les dificultats, continua sent el passar de considerar l'avaluació com una eina de control a entendre-la com una eina d'aprenentatge. Per això, en aquesta secció reunim alguns textos, bibliografia i enllaços que facilitin el coneixement bàsic i l'aplicació de les tècniques d'avaluació com a eina enfocada a millorar la qualitat del treball.

Però també entenem que hi ha un segon pas: avançar a entendre l'avaluació no sols com una eina d'aprenentatge sinó també de transformació. En aquest sentit, per exemple, recollim i aprofundim la proposta d'incorporar nous criteris (a més dels tradicionals criteris proposats pel CAD) que permetin reforçar la càrrega política i el potencial transformador de la tasca d'avaluació.

 

Documents

Avaluació en cooperació internacional. Una proposta metodològica per a una cooperació transformadora, per Jordi Gascón y Giorgio Mosangini

El Col•lectiu s’ha dotat d’una metodologia pròpia d’avaluació en cooperació internacional adaptant als seus objectius i enfocaments els models de referència a l’àmbit internacional. Es posa a disposició d’organitzacions i persones a les que pugui ser d’utilitat en les seves iniciatives d’avaluació.

Breu introducció a l'avaluació en la cooperació al desenvolupament, per Giorgio Mosangini

Resum: Encara que amb major intensitat en la cooperació oficial que en l'àmbit de les organitzacions de la societat civil, l'avaluació en la cooperació al desenvolupament s'incorpora cada vegada més com eina d'aprenentatge i millora de la qualitat. En aquest breu article d'introducció, es repassen les seves principals característiques: els objectius i principis que la caracteritzen, així com els criteris d'avaluació i els factors de desenvolupament que guien la pràctica evaluativa. Evidenciant la complexitat d'avaluar, també s'esmenten les tipologies i enfocaments de l'avaluació, així com l'elaboració de termes de referència i la devolució i socialització de resultats.

L'avaluació de la cobertura en la cooperació al desenvolupament oficial en l'Estat español, per Jordi Gascón

Resum: La distribució dels beneficis del projecte és una de les majors dificultats que enfronta la cooperació per al desenvolupament, més quan les eines tradicionals de la cooperació no faciliten enfocar l'atenció sobre aquest tema. El present treball vol estudiar com la cooperació oficial de l'Estat espanyol considera l'anàlisi de cobertura. La tesi és que el model actual d'avaluació parteix de la premissa que la identificació del grup beneficiari és correcta, per la qual cosa l'únic que avalua és si el projecte ha beneficiat a qui pretenia beneficiar, i no si ha beneficiat a qui havia de beneficiar. La consideració de la cobertura com a criteri d'avaluació pot solucionar aquest problema.

Glossari dels principals termes sobre avaluació i gestió basada en resultats

Resum: Glossari trilingüe (anglès, francès i castellà) del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament - CAD que identifica i defineix alguns dels conceptes més utilitzats sobre avaluació en l'àmbit de la cooperació internacional.

Material de formació

Módul de formació sobre avaluació

Módul de formació de sis hores de duració (dos tallers de 3 hores) sobre avaluació que s'imparteix dins del curs de Marc Lògic de la Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals (FCONGD). El primer taller és una introducció a les principals conceptes de l'avaluació. En el segon es fa una lectura crítica del model d'avaluació més emprat, l'establert pel CAD, i es presenten propostes per solucionar algunes de les seves limitacions.

Enllaços

CAD - Xarxa de Treball sobre Avaluació per al Desenvolupament

El Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) és la instància de l'Organització de la Cooperació i de Desenvolupament Econòmic (OCDE) encarregada de la cooperació en els països del Sud. El CAD va ser qui va establir les bases del model d'avaluació avui més utilitzat per agències i organitzacions no governamentals de desenvolupament. En 1982 es va crear la Xarxa de Treball sobre Evaluacón para el Desenvolupament del CAD (DAC Network on Development Evaluation), que es dedica a establir estàndards i críteris d'avaluació, i incentiva la investigació i la formació. En la web de la Xarxa de Treball es troben els documents que generen, així com resums executius de les seves avaluacions.

Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional - Direcció General de Planificació i Avaluació de Polítiques de Desenvolupament (DGPOLDE)

La DGPOLDE és l'organisme de la SECI encarregat de les accions de planificació i avaluació de la cooperació espanyola que depèn del Ministeri d'Afers Exteriors. En la secció "Avaluació", a la qual s'arriba amb aquest link, s'explica succintament les seves activitats. A través de diversos links, s'accedeix a una pàgina amb les publicacions de la DGPOLDE. Especialment interessants són les seves Metodologies d'Avaluació (vol. I i vol. II) i el Manual de Gestió d'Avaluacions, així com les publicacions de les avaluacions realitzades. Aquest material es pot baixar lliurement de la xarxa o sol·licitar exemplars en paper gratuïtament.

Agència Sueca de Cooperació al Desenvolupament - Departament d'Avaluació i Auditoria Interna de la cooperació sueca

L'Agència Sueca de Cooperació al Desenvolupament (SIDA), a través del seu Departament d'Avaluació i Auditoria Interna, té una interessant línia d'avaluació. A més de nombrosos documents d'avaluació (Sèrie SIDA Evaluation) i resums executius d'avaluacions realitzades (Sèrie SIDA Evaluation Newsleter), es poden baixar de la xarxa textos teòrics i manuals (Sèrie SIDA Studies in Evaluation); entre ells, el manual suec d'avaluació "Looking Back, Moving Forward", publicat el 2004.

Agència Suïssa per al Desenvolupament i la Cooperació - Unitats d'Avaluació

L'Agència Suïssa (DEZA) ha generat molt material al voltant del tema de l'avaluació. En la web es pot accedir lliurement a les avaluacions realitzades des del 2002, així com als instruments d'avaluació de la DEZA i altres estudis i materials (des de la secció "publicacions", col·locant "avaluació" com paraula clau). Entre aquest material es troba l'actual manual d'avaluació de la DEZA (Avaluació externa: Fem el correcte? Ho fem correctament? - part 1 i part 2). Una part important d'aquest material està traduït al castellà.

Departament de Desenvolupament Internacional britànic - Departament d'avaluació

La web del Departament d'Avaluació del Departament de Desenvolupament Internacional de la Gran Bretanya (DFID) permet accedir a les avaluacions realitzades des de 1997, així com baixar el seu manual d'avaluació (Guidance on Evaluation and Review for DFID Staff) que data del 2005. A destacar també l'avaluació de la política de gènere del DFID publicada en el 2006, en tres parts: Evaluation of DFID’s Policy and Practice in Support of Gender Equality and Women’s Empowerment - vol.1 (resum executiu), vol.2 (casos d'estudi: Índia, Nigèria i Balcans), i vol.3 (estudis temàtics).

Agència Danesa de Cooperació Internacional - Departament d'Avaluació

El Departament d'Avaluació de l'Agència Danesa (DANIDA) publica els seus estudis d'avaluació des de 1994 (en part, traduïts a l'anglès). També és possible accedir al seu actual manual d'avaluació (Evaluation Guidelines) que data de 1999 (revisat en 2001).

Agència Canadenca de Desenvolupament Internacional - Divisió d'Avaluació

La Divisió d'Avaluació de l'Agència Canadenca (CIDA-ACDI) ha desenvolupat l'instrument de l'avaluació. Ha destacar la seva Guia de l'Avaluació (existeix versió en castellà) del 2004, que es complementa amb una sèrie de petites guies temàtiques (How to Perform Evaluations) que ajuden a la seva aplicació. També es pot accedir als documents de les avaluacions realitzades des de 1998.

Ministeri Federal de Cooperació i Desenvolupament Econòmic d'Alemanya i Societat Alemanya per a la Cooperació Tècnica

La cooperació alemanya no està centralitzada. Entre els organismes que s'encarreguen d'aquesta activitat, amb àrees pròpies d'avaluació, es troben la Societat Alemanya per a la Cooperació Tècnica (GTZ) i el Ministeri Federal de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (BMZ). En ambdós podem trobar els reports de les avaluacions que cadascun realitza.

Departament d'Avaluació de Polítiques i Operacions (IOB) - Ministeri d'Afers Exteriors d'Holanda

La web de IOB, publicada en anglès, francès i holandès i allotjada en la web de EUFORIC – Fòrum Europeu sobre Cooperació Internacional, permet accedir a informes i resums d'avaluacions realitzades per la cooperació holandesa des de l'any 1998.

Comissió Europea - Unitat d'Avaluació Conjunta

La Comissió Europea va crear aquesta Unitat en 1997, que coordina les avaluacions de les seves diferents línies de cooperació. La seva web presenta les eines metodològiques que ha desenvolupat per a l'avaluació, així com els reports d'avaluacions des de 1997.

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament - Oficina d'Avaluació

El PNUD ha desenvolupat una eina pròpia per a les seves avaluacions (Manual de seguiment i avaluació de resultats); darrera edició del 2002. En la web trobem, també, resums generals de les avaluacions realitzades des de 1993, així com una sèrie d'exercicis de formació en el sistema d'avaluació del PNUD.

UNICEF - Avaluació i bones pràctiques

Espai de la pàgina web en castellà de UNICEF que explica les seves polítiques d'avaluació. Dóna accés al seu manual d'avaluació, així com als informes d'avaluacions realitzades.

Evaluateca. Informació, novetats, opinions i comentaris críticss sobre avaluació

EVALUATECA és un projecte creat per Rafael Monterde Díaz, de la Universitat Politècnica de València, per a la promoció de la cultura d'Avaluació en la cooperació. El blog pretent ser un lloc de trobada per a profesionals amb interés en el món de l'Avaluació: enfocs, tècniques, experiències, activitats i molt de diàleg.

Participatory Planning Monitoring & Evaluation. Managing and Learning for Impact in Rural Development

Web desenvolupat per Wageningen internacional que te com a objetiu millorar la capacitat dels tècnics i organitzacions en seguiment i avaluació, contribuir a la innovació en aquests camps, i proporcionar l'intercanvi de experiències. Ofereix gran quantitat d'enllaços a altres webs especialitzades i a documents tècnics.

Bibliografia

González Gómez, Lara La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo: una propuesta integradora en agentes, modelos y herramientas Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 2005.

Un manual de recent publicació i molt complet sobre l'avaluació en la cooperació al desenvolupament. La primera part del llibre situa l'avaluació en el context de la cooperació internacional, és a dir en funció del principal instrument que caracteritza les seves accions: el projecte. Per a això, situa l'avaluació en la gestió del cicle de vida dels projectes de desenvolupament, tant com acció transversal en el cicle de gestió (en la preparació, posada en marxa i avaluació posterior de les intervencions), com etapa pròpia en si. Així mateix, la secció també descriu les principals tipologies d'avaluació. La segona part del manual es centra en l'avaluació ex post (posterior a l'execució del projecte) i desenvolupa tots els elements per la seva posada en marxa: planificació, termes de referència, agents, models d'avaluació, eines, instruments, etc. Proposa una tipologia de models que distingeix entre avaluacions adscrites a l'enfocament del marc lògic, a models participatius i de cort socioeconòmic. És interessant la perspectiva històrica de la segona part al tractar l'avaluació així com la cura en emmarcar-la en la investigació social aplicada, sobretot a l'hora d'analitzar les eines de recollida i anàlisi de la informació. Finalment, la tercera part aborda breument la presentació i socialització dels resultats de l'avaluació, com etapa clau del procés d’avaluació, amb l'objectiu que les conclusions i recomanacions repercuteixin en la millora de la qualitat de la planificació i execució de futures intervencions. El manual també inclou en les seves diferents seccions molts quadres que concentren i resumen la informació de manera gràfica. Molt recomanable per a tenir una visió de conjunt sobre avaluació. Descàrrega en PDF

Murguialday, Clara & Vázquez, Norma Un pas més: avaluació de l'impacte de gènere. Barcelona: Cooperacció. 2005

Una Metodologia d'Avaluació de l'Impacte de Gènere editada per l'associació Cooperacció. Elaborada per Clara Murguialday i Norma Vázquez, dues expertes amb una àmplia trajectòria de treball en la promoció d'un enfocament feminista en la cooperació, la metodologia reuneix una sèrie d'eines per avaluar l'impacte de gènere dels projectes i constitueix un aportació important per a la millora de la qualitat del treball en el sector. Els continguts es presenten de manera senzilla, acompanyats de diversos exemples pràctics. Es tracta d'una metodologia no només d'una gran qualitat tècnica, sinó també que aporta claredat teòrica i política, impulsant la perspectiva feminista en el marc de l'avaluació. Destaquem la conceptualització del empoderament que proposa per poder mesurar-ho i avaluar-ho. Així, distingeix tres dimensions bàsiques del procés de empoderament: el “poder propi” (presa de consciència personal), el “poder amb” (organització de les dones) i el “poder per a” (mobilització transformadora).

 

Català
Castellano

 

"Avaluació: Funció que consisteix a fer una apreciació, tal sistemàtica i objectiva com sigui possible, de l'eficiència, eficàcia, impacte, pertinència i viabilitat, així com de la concepció, realització i resultats, d'un projecte, programa o conjunt de línies d'acció"
(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. K. Pérez de Armiño, dir.)

Documents

Material de formació

Enllaços

Bibliografia

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas