Módul de formació sobre enfocament de marc lògic

Carla Cors - Giorgio Mosangini
El Col·lectiu

 

Mòdul de formació sobre l'Enfocament del Marc Lògic (EML) estructurat en cinc sessions de dues hores cadascuna (10 hores de durada en total) combinant l'explicació teòrica amb casos pràctics.

El curs es va impartir en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en l'any 2006, en el marc d'un programa de la Fundació UPC de formació de professionals llatinoamericans.

Materials emprats

1ª sessió: El cicle del projecte

Material docent

2ª sessió: L'enfocament del marc lògic (EML)

Material docent

3ª sessió: L'enfocament del marc lògic (EML) - Cas pràctic

Cas pràctic

Solució al cas pràctic

4ª sessió: Pressupost i seguiment financer de projectes

Material docent

5ª sesión: L'avaluació en el cicle de gestió del projecte

Material docent

Cas pràctic

Materials de recolçament

Bibliografia bàsica

Glossari

 
Decembre de 2006

 

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament