Módul de formació sobre avaluació

Jordi Gascón
El Col·lectiu

 

Módul de formació de sis hores de duració (dos tallers de 3 hores) sobre avaluació que s'imparteix dins del curs de Marc Lògic de la Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals (FCONGD).

El primer taller és una introducció a les principals conceptes de l'avaluació. En el segon es fa una lectura crítica del model d'avaluació més emprat, l'establert pel CAD, i es presenten propostes per solucionar algunes de les seves limitacions.

Guió del módul

1er taller

  • Introducció. L’avaluació en el Cicle del Projecte

  • Característiques de l’avaluació: Funció i Tipologies

  • Components de l’Avaluació (CAD): Criteris i Factors de Desenvolupament

  • Disseny de l’avaluació: Planificació i Termes de Referència

2on Taller

  • Crítica al model clàssic d’avaluació (CAD)

  • El Criteri de Cobertura

Materials emprats (material en català)

Bibliografia

1er taller

Diapostives

Cas pràctic

2on Taller

Diapositives

Apunts - Diagrama de Cohen i Franco

Cas pràctic

 

Novembre de 2006

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament