Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Certificacions

Codesenvol.

Decreixement

Feminisme

Part. ciutadana

Debats i aportacions

Enllaços

 

Certificacions

Com a crítica al model de comercialització internacional dominant, cada vegada més controlat per un grapat de grans corporacions multinacionals que augmenten els seus beneficis en detriment de productors/es i consumidors/es, i per exemplificar que "un altre comerç és possible", organitzacions no governamentals europees fa dècades van començar a gestar un moviment social denominat Comerç Just. Posteriorment, propostes similars han sorgit en altres sectors com el turisme.

Amb el temps, algunes organitzacions van creure que es feia necessari certificar aquests productes comercialitzables per donar major confiança al consumidor/a. Però, era això necessari? El consumidor i la consumidora realment requereixen i sol·liciten aquest tipus de referents? I el que és més important: aquest afany certificador, és innocu?.

No sembla que ho sigui: al voltant del segell de garantia més reeixit, el segell FLO (Fairtrade Labelling Organizations Internacional), s'ha generat un acalorat debat que ha trencat el moviment del Comerç Just.

La present secció vol posar sobre la taula aquest debat i discernir els posicionaments ideològics sobre els quals es fonamenta.

 

Documents

Max Havelaar o les ambigüitats del comerç just

Resum: Article publicat en Le Monde Diplomatique que fa una crítica a Max Havelaar, organització que gestiona la principal certificadora mundial de comerç just (el segell FLO) per la seva política de certificar línies de productes a multinacionals de l'alimentació.

El futur del comerç just: vendre més o transformar el sistema, per Esther Vivas

Introducció: Avui en dia, quan parlem del comerç just ja no podem fer referència a un sol discurs, a una perspectiva i a una estratègia única. La consolidació de les organitzacions de comerç just ha fet aflorir una sèrie de debats sobre el model de comerç just que volem i les estratègies de futur del moviment. El discurs únic del comerç just centrat en la producció en origen i en la necessitat “sacralitzada” d’augmentar les vendes, com a via per ajudar als més pobres, s’ha posat en qüestió.

Entrevista a Christian Jacquiau, autor de "Les coulisses du commerce equitable"

Resum: L'economista francés Christian Jacquiau va publicar recentment "Les coulisses du commerce equitable" (Els bastidors del comerç just) que analitza el funcionament i les pràctiques de Max Havelaar, la principal organització que hi ha al darrere del segell FLO (Fairtrade Labelling Organization Internacional), i que ha remogut el moviment del Comerç Just a França. Arran d'aquesta publicació, el periodista Jean-François Blanchon li va fer aquesta entrevista que es va publicar en la web Arrêt aux pages (text en francés).

¿Un moviment de consum responsable? Balanç crític del Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo (Tuxla Gutiérrez, Chiapas, 2006), per Ernest Cañada

Resum: En el Segon Foro Internacional de Turisme Solidari i Comerç Just que va tenir lloc a Mèxic es va evidenciar les contradiccions i conflictes dins del moviment de comerç just, conflictes que giren al voltant de la certificació de FLO (Fairtrade Labelling Organization Internacional) i les seves polítiques d'expansió comercial. En aquest article es fa un balanç del Foro.

Certificar el “turisme solidari ” Com? Per qui? Però sobretot, per a què?, per Jordi Gascón

Resum: Certificar qualsevol producte "solidari", "just" o "sostenible" amb possibilitats de comercialització s'està convertint en l'afany y raó de ser de determinades organitzacions. En l'àmbit del Comerç Justo, i després de diversos intents fallits, la certificació FLO (Fairtrade Labelling Organization Internacional) s'està expandint per Europa trencant un moviment social que fins llavors semblava relativament consolidat. I ara sembla que li ha arribat el torn a les propostes turístiques recolzades per ONGs. El present article fa una crítica raonada a aquestes propostes.

Manifest contra el segell FLO (Pola de Siero, 2005)

Resum: En Pola de Siero (Astúries) es van reunir al març de 2005 diverses organitzacions de Comerç Just per tractar del futur d'aquest moviment social. Davant la introducció del segell FLO en l'Estat español, aprovat per la Coordinadora Estatal de Comerç Just per un molt estret marge de vots, els participants van redactar i van signar el present manifest.

Enllaços

Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo

Asociació formada per les organitzacions que pomocionen el segell FLO (Fairtrade Labelling Organizations Internacional) de Comerç Just a Espanya. En la seva pàgina web, l'Asociación presenta els seus plantejments, polítiques de comercialització i sistema de gestió. Actualment, l'Asociación està formada per nou ONG.

Baby Milk Action

Organització no governamental britànica l'objectiu del qual és lluitar contra l'alimentació infantil inadequada. Per a això, fa seguiment i denuncia les pràctiques de les corporacions industrials de l'alimentació. Des que el segell FLO certifica com a productes de comerç just determinats productes a multinacionals com la Nestlé, Baby Milk Action s'ha convertit en l'organització social que encapçala l'oposició i crítica d'esta certificació en Gran Bretanya.

Espacio por un Comercio Justo

L'Espacio por un Comercio Justo és un marc de treball integrat per més de 30 tendes, organitzacions de comerç just i importadores mitjanes que opina que el comerç just ha de ser un moviment crític amb tota la cadena econòmica. L'Espacio por un Comercio Justo defensa un comerç just viculat a la sobirania alimentària i al consum responsable i denuncia la instrumentalització que en fan les empreses multinacionals, la seva venta en grans superfícies i la certificació FLO. Amb el segell Flo només se certifiquen les condicions de treball del camperols i camperoles i la manera com s'han elaborat els productes als països del Sud, però en cap cas es té en compte la manera de distribució del producte al Nord i el que ha passat des que el producte surt del camp fins que arriba a la taula dels consumidors

turismo-responsable.org

Portal web que vol ser un àmbit de reflexió en el debat sobre la relació entre Turisme i Desenvolupament, i que es dirigeix especialment al món llatinoamericà i a l'Estat espanyol. Capitalitza l'oposició als intents certificadors del turisme solidari propugnat pel segell FLO. El portal va néixer en el 2003 per iniciativa de diverses organitzacions no governamentals catalanes, que posteriorment van cedir la seva gestió a Acció per un Turisme Responsable - ATR.

Xarxa de Consum Solidari

La Xarxa va sorgir el 1997 per iniciativa de diverses entitats catalanes amb la finalitat de treballar a favor del Comerç Just, la Sobirania Alimentària i per un consum responsable. En els últims anys s'ha consolidat com l'organització generadora d'idees dels sectors contraris a la certificació FLO a nivell de l'Estat espanyol.

Bibliografia

Montagut, Xavier & Esther Vivas (coord.) ¿Adónde va el comercio justo?: Modelos y experiencias. Barcelona: Icaria. 2006.

Aquesta publicació, coeditada per la Xarxa de Consum Solidari, es podria considerar com una segona part de “Alimentos globalizados: Soberanía Alimentaria y Comercio Justo”. Concretament, aprofundeix en detall un dels aspectes ja tractats per aquest llibre: el debat obert entre dues concepcions cada vegada més enfrontades en l'àmbit del comerç just a Europa, i que ja no permet parlar d'un sol moviment de comerç just. En aquest sentit, els autors diferencien entre una concepció “global i alternativa” propera als moviments antiglobalització i al que s'adscriuen, i altra “tradicional i dominant”. Un dels elements que marquen la diferència entre ambdues concepcions, i que és motiu d'un tenaç i interessant debat, és el segell de certificació FLO de comerç just.

Montagut, Xavier & Fabrizio Dogliotti Alimentos globalizados: Soberanía Alimentaria y Comercio Justo. Barcelona: Icaria. 2006.

El present llibre té dues qualitats. D'una banda, relacionar els dos moviments socials més importants que giren actualment al voltant del consum: la Sobirania Alimentària i el Comerç Just. Trencant amb idees preconcebudes que fins i tot consideren que ambdues propostes tenen punts en contradicció, els autors demostren que la prioritat pels circuits curts o l'oposició a què els aliments siguin tractats com a mercaderies, com propugna la Sobirania Alimentària, no està barallada amb la defensa que els productes propis del comerç internacional (cafè, te, etc.) siguin produïts i comercialitzats, i ho siguin segons codis de justícia social, econòmica i mediambiental. D'una altra, és una de les primeres publicacions en l'Estat espanyol i a Europa que analitza la conflictivitat existent al si del moviment del Comerç Just com a consecuència de la política certificadora del segell FLO.

Els autors, reconeguts activistes socials, són membres de la Xarxa de Consum Solidari, ONGD catalana especialitzada en l'àmbit del consum responsable.

Setem El Comercio Justo en España 2004. Barcelona. 2004

Anuari publicat per l'ONGD Setem que fa, des d'un punt de vista essencialment qualitatiu, un estat de la situació del Comerç Just a l'Estat espanyol. Un dels capítols està dedicat al segell FLO. El posicionament de Setem en relació a FLO és positiu, així que aquest capítol permet conèixer els arguments que s'esgrimeixen a favor d'aquest segell de certificació de productes de Comerç Justo.

 

Català
Castellano

 

El consumidor i la consumidora realment requereixen i sol·liciten aquest tipus de referents? I el que és més important: aquest afany certificador, és innocu?

Documents

Enllaços

Bibliografia

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas