Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Certificacions

Codesenvol.

Decreixement

Feminisme

Part. Ciutadana

Debats i aportacions

Enllaços

 

Decreixement

La noció de decreixement neix en els 70, en el marc del treball teòric de l'economista Nicholas Georgescu-Roegen, i respon a la insostenibilitat ecològica i social inherent al model de creixement i desenvolupament occidental. Més encara, els aportes de Georgescu invaliden els fonaments mateixos de la ciència econòmica, il·lustrant com aquesta ha quedat ancorada al segle XIX, al sostenir-se exclusivament en el paradigma newtonià-mecanicista, sense assumir l'evolució que ha experimentat la ciència des de la irrupció de la termodinàmica (Carnot) i de l'evolucionisme (Darwin). Així, per exemple, l'autor posa en evidència com la introducció de l'entropia (segon principi de la termodinàmica) deroga el model econòmic clàssic.

Els últims anys, impulsat en els dos camps de la crítica social i de la crítica ecològica al desenvolupament, el concepte ha reprès força, sobretot a França i a Itàlia, promogut per diferents autors des d'una perspectiva multidisciplinaria (S. Latouche, M. Bonaiuti, etc.) Al voltant del decreixement no només s'han multiplicat esforços teòrics sinó també iniciatives pràctiques en la recerca d'un altre model, d'un nou paradigma que permeti sortir de la crisi ambiental i social que s'aprofundeix al parell que avança el model de desenvolupament occidental.

Des del Col·lectiu creiem que la perspectiva del decreixement està destinada a convertir-se en un dels punts de referència en la construcció d'alternatives al capitalisme global.

Per això, ens hem proposat difondre a Catalunya i a Espanya els esforços teòrics i les experiències dels moviments socials que ho defensen. De manera particular, ens interessa el potencial que conté el decreixement per a repolitizar el treball en l'àmbit de la cooperació internacional – tant al Nord com en el Sud – i facilitar la posada en marxa de projectes que qüestionin radicalment el nostre model de creixement i desenvolupament.

 

Documents

Decreixement en el Sud?, per David Llistar

Té sentit promoure el decreixement en el Sud? La reflexió en termes d'estats del Nord i del Sud és suficient per comprendre les desigualtats i les càrregues ambientals a nivell global?

Decreixement i relacions Nord-Sud: cap a un nou model de cooperació internacional?, per Giorgio Mosangini

El decreixement ens revela que per a la ciència econòmica el medi ecològic en el que es desenvolupa el procés econòmic no existeix. L'economia deixa fora dels seus models la biosfera. Aquesta ceguesa explica que el “desenvolupament” occidental hagi sobrepassat des de finals dels anys 80 les capacitats de càrrega de la terra. No només per a nosaltres el planeta no existeix, sinó que vivim com si en tinguéssim diversos a la nostra disposició.

Declaració de la conferència internacional “Decreixement Econòmic per a la Sostenibilitat Ecològica i l'Equitat Social”

L'abril de 2008, es va organitzar a París la conferència internacional “Decreixement Econòmic per a la Sostenibilitat Ecològica i l'Equitat Social” que va reunir a 140 investigadors procedents de 30 països. La declaració final intenta reflectir i articular una visió compartida sobre el moviment del Decreixement.

Decreixement y anticooperació: ajudar al Sud decreixent, per David Llistar

Resumen: Decreixement i anticooperació focalitzen aspectes diferents de la nostra realitat global contemporània. No obstant, parteixen de la necessitat imperiosa de parar una locomotora que ens dirigeix a velocitat exponencial cap a un precipici, i que, a més, ho fa atropellant a la població que no cap dins del tren perquè no va poder comprar el bitllet. L’anticooperació és un concepte nou i útil per als moviments socials que lluiten per la justícia global. Però, en què consisteix? Que té a veure amb la noció de decreixement?. Texto en pdf.

El deute del creixement, per Giorgio Mosangini

Resum: L'article resumeix l'intent de definir un concepte de deute del creixement dels països del Nord respecte als del Sud, reflexió exposada amb més detall a l'article “decreixement i cooperació internacional”. El text ha estat publicat en el butlletí electrònic de novembre-desembre 2007 de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

Los pequeños productores están enfriando el planeta, por Vía Campesina

Resum: Article de “Vía Campesina”publicat en la pàgina web de Minga Informativa de Movimientos Sociales (movimientos.org) el qual defensa la Sobirania Alimentària com a mitjà per aturar el canvi climàtic. Es tracta d'un text molt útil per evidenciar els estrets vincles existents entre els plantejaments de “Vía Campesina” i del moviment pel decreixement. Es tracte d’una denúncia a la insostenibilitat ambiental i social del model industrial de producció, consum i comercialització d'aliments, remarcant les alternatives dutes a terme per Sobirania Alimentària: agricultura familiar sostenible a petita escala, dret de les persones als aliments saludables i culturalment apropiats, economies i mercats locals i nacionals. Entenem que en l'anàlisi queda palesa la coincidència en el diagnòstic i en les propostes entre “Via Campesina” i les alternatives plantejades pel decreixement en l'àmbit agropecuari.

Decreixement i cooperació internacional, per Giorgio Mosangini

Introducció: Arrelades ja en països com a França o Itàlia, les propostes del decreixement encara són poc conegudes entre els moviments socials catalans i espanyols. Tampoc han influït encara en les reflexions en l'àmbit de la cooperació internacional. L'article intenta presentar una introducció al decreixement així com aportar algunes reflexions sobre com pot afectar a les relacions Nord-Sud i a la cooperació internacional (article en castellà).

Videos

Decreixement: cap a la sostenibilitat ambiental i social

Cicle de conferències que es va realitzar el juliol del 2008 a l'Ateneu Barcelonès (Barcelona) sobre Decreixement, i en el que van participar especialistes catalans i europeus com Mauro Bonaiuti, François Schneider, Joan Martínez-Alier o Giorgio Mosangini. El cicle va ser organitzat per diverses campanyes i organitzacions catalanes.

Programa del cicle

Accès als videos

Materials de formació

Davant un món impossible: decreixement

Mòdul de formació sobre decreixement de dues hores de durada. La primera part, el per qué del decreixement, analitza la insostenibilitat ecològica i social del model de creixement il·limitat, recollint els principals antecedents teòrics i eines que mostren la incompatibilitat del creixement amb la supervivència de la humanitat i de la biosfera. La segona part, el com del decreixement, presenta les principals alternatives i estratègies de canvi propostes pel moviment del decreixement: la redefinició de l'ètica dominant i dels conceptes de valor i de riquesa; el canvi dels models agrícoles cap a l'agroecologia; la relocalització de societats i economies; el canvi dels nostres models energètics i de producció de béns. Tots ells elements que caracteritzarien unes societats de decreixement bolcades a recuperar la sostenibilitat social i ambiental. El curs es va impartir a la Universitat de Barcelona el desembre de 2007, dins de la sessió de formació organitzada pel Observatori del Deute en la Globalització (ODG): “Dels agrocombustibles als bionegocis”.

Enllaços

FRANÇA

Recherche & Décroissance

Pàgina gestionada per l'associació “Recherche & Décroissance” que impulsa la investigació multidisciplinària en l'àmbit del decreixement econòmic. Promou trobades i conferències a l’entorn del decreixement, facilitant la diversitat d'enfocaments i temàtiques. Cal destacar els l’esforç per articular aportacions i investigacions de diferents països. A la web es poden consultar documents i anàlisis d'interès, com les publicacions científiques de François Schneider, investigador del qual cap remarcar la seva aportació en l'anàlisi de l'efecte rebot.

Décroissance.info

Portal gestionat per un col·lectiu informal d'administradors, moderadors i redactors. Aposta per la diversitat d'enfocaments i opinions en l'àmbit del decreixement. Reuneix moltíssima informació sobre decreixement: articles reunits en seccions, fòrums de debat, bibliografies i resums de llibres, agenda d'activitats, etc.

Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance soutenable

La vocació de l'Institut és constituir un centre d'estudis, recursos i difusió en l'àmbit del decreixement econòmic. La seva pàgina aposta per la presa de posició en l'actualitat i el debat polític i econòmic a França. Disposa d'un gran nombre d'articles i informacions sobre el tema distribuïts en diferents seccions.

Réseau des Objecteurs de Croissance pour l’Après-Développement – ROCADe

Pàgina web de la Xarxa d'Objectors de Creixement, una associació que reuneix organitzacions i individus al voltant de la crítica radical al model de desenvolupament occidental. El seu objectiu és divulgar i treballar en la construcció de societats del Post-Desenvolupament. Recull diversos articles sobre el tema, enllaços i una extensa bibliografia.

Parangon

Editorial especialitzada sobre decreixement i post-desenvolupament, Parangon constitueix un referent teòric molt útil per profunditzar en la temàtica del decreixement. Disposa d'un ampli catalogo de llibres i edita Entropia: revista d'estudi teòric i polític sobre decreixement.

Revue la Décroissance

Revista nascuda amb el propòsit de recolzar i divulgar entre un públic al més ampli possible el projecte del decreixement, La Décroissance barreja debat i anàlisis amb continguts d'humor i còmic, aconseguint presentar la temàtica d'una manera senzilla i apostant per un to provocador. Aconsegueix una difusió bastant important a França (ja es troba en un terç dels quioscos) i també ha arribat a altres països (Bèlgica, Suïssa, Canadà, Luxemburg).

Parti pour la décroissance

Recollim l'enllaç del partit nascut a França per a defendre el decreixement, com a mostra de la repercussió que està tenint el tema al país, tant en l'àmbit teòric com en la recerca pràctica d'alternatives.

ITÀLIA

Rete per la decrescita

Pàgina web de la Xarxa Italiana per al Decreixement (Associació per al Decreixement). Conté molt articles i documents, sobretot referents a les aportacions realitzades en l'àmbit a Itàlia i França i alguns articles de referència de Georgescu-Roegen. També presenta els principals llibres sobre decreixement disponibles a Itàlia. En la pàgina s'accedeix als vídeos de dues conferències pronunciades per Mauro Bonaiuti i Serge Latouche. Finalment, es pot descarregar la revista La Decrescita.

Movimento per la Decrescita Felice

El Movimiento per la Decrescita Felice va ser fundat per Maurizio Pallante, una de les cares més conegudes del decreixement a Itàlia. La pàgina web reuneix diversos articles de reflexió i informació sobre alternatives per facilitar la sobrietat voluntària (autoconsum, estalvi energètic, recuperació de coneixements tradicionals, etc.)

Carta

Carta és un mitjà de comunicació social referent dels moviments socials a Itàlia. Es tracta d'una cooperativa conformada per unes 400 persones i associacions que garanteixen l'autonomia i independència del projecte de comunicació alternativa. La revista ha estat pionera en la difusió de les idees del decreixement al país i amb la col·laboració de l'Associació Italiana per a l'Agricultura Biològica i la revista La Décroissance inclou en la seva edició informació periòdica sobre decreixement. En la seva pàgina web també dedica un espai al decreixement, reunint molta informació, sota la forma d'articles, vídeos, enllaços, agenda d'activitats, presentació d'experiències i llibres.

ESTAT ESPANYOL

Entesa pel Decreixement

Amb l'aparició de l'Entesa el debat sobre decreixement s'assenta a Catalunya. Entre les primeres activitats organitzades, unes interessants jornades sobre decreixement celebrades el mes de març del 2007, que van comptar amb la presència de Serge Latouche i la realització de tallers de treball en Can Masdeu La pàgina web disposa d'una agenda d'activitats (xerrades, trobades, etc.), té un espai de fòrum de debat, recull la idea ja desenvolupada en altres països d'establir una xarxa d'objectors de creixement a Catalunya (llista que ja integra a més de 200 persones), i reuneix informació i documents sobre decreixement distribuïts per seccions.

Observatori de la Crisi Energètica i les Alternatives de Societat

L'Observatori pretén ser un espai de debat i intercanvi així com una plataforma mediàtica sobre la crítica a l'actual model energètic. Promogut per diferents associacions i organitzacions, principalment de l'àmbit ecologista, compta amb adhesions al seu manifest de nombroses entitats així com de persones a títol individual.

Crisis Energética

Pàgina de divulgació i debat sobre l'esgotament dels combustibles fòssils i la crisi energètica actual. Reuneix molta informació, analitzant la crisi i debatent les possibles alternatives per a la transició cap a nous models energètics. És el principal vehicle d'informació de l'Associació per a l'Estudi dels Recursos Energètics (AEREN).

Decrecimiento

Un blog personal des d'Astúries que afegeix regularment articles i vídeos sobre temàtiques relacionades amb el decreixement.

REGNE UNIT i IRLANDA

Transition Culture

Una pàgina web animada per Rob Hopkins, expert en permacultura, constitueix una de les expressions socials més semblants al decreixement en el món anglosaxó. La Transition Culture intenta promocionar una nova cultura emergent per enfrontar el repte del pic del petroli. Per a això, proposa reflexions i eines per a planificar la transformació de les societats i economies des de l'escala local per recuperar la seva sostenibilitat i autonomia (des del punt de vista energètic, alimentari, econòmic, sanitari, etc.). Especialment interessant és l'informe Kinsale 2021: An Energy Descent Action Plan, editat per Hopkins i elaborat per un grup d'estudiants de permacultura, que ofereix el primer pla per adaptar un municipi a l'era post-petroli convertint-lo en autosuficient. Es tracta d'una espècie de manual cap al decreixement dissenyat en funció de la realitat ambiental i social de Kinsale, una ciutat irlandesa d'uns 7 mil habitants.

Transition Towns

Xarxa de comunitats que han adoptat iniciatives per enfrontar el pic del petroli i el canvi climàtic, adoptant el model de transició cap a societats post-petroli iniciat per l'experiència del pla de Kinsale. Fins avui la xarxa reuneix iniciatives de comunitats de 29 municipis al Regne Unit i Irlanda. La pàgina és un wiki (lloc web col·laboratiu) que permet albergar i compartir informació i recursos sobre els processos implementats per les diverses comunitats participants.

Bibliografia

Latouche, Serge, Bernard Guibert (dir.): Antiproductivisme, altermondialisme et décroissance, Lyon: Parangon. 2006

El llibre recull les intervencions d'un col·loqui organitzat al febrer de 2004 a França que va reunir diferents analistes del antiproductivisme, del altermundialisme i del decreixement. Les aportacions permeten analitzar el decreixement i el antiproductivisme com a possibles referents per atorgar un contingut positiu i propositiu al moviment altermundialiste. També s'evidencien els riscs que determinats anàlisis altermundialistes caiguin en receptes pro creixement i productivistes. El text s'estructura al voltant del debat sobre diferents temàtiques: la reformulació de la concepció antropològica de l'ésser humà; la redefinició del concepte de valor i riquesa; la crítica al creixement econòmic; les possibles formes d'una política econòmica antermundialista; i l'anàlisi de la relació entre democràcia, antiproductivisme i decreixement.

Cacciari, Paolo: Pensare la decrescita: sostenibilità ed equità, Roma-Napoli: Carta-Intra Moenia. 2006

Un text de divulgació sobre decreixement molt ben documentat. Analitza amb especial atenció la necessitat que el nou paradigma del decreixement sigui incorporat per la tradició política d'esquerres. Per fer front als reptes ecològics actuals, els partits, sindicats i moviments socials d'esquerres haurien d'anar més enllà de la crítica a les relacions de producció i a les relacions de poder, sumant-li la crítica al projecte industrial en si mateix, així com la total reformulació del concepte de riquesa i dels objectius de les societats humanes fonamentant-se en la sostenibilitat ambiental i social.

Pallante, Maurizio: La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal PIL, Roma: Editori Riuniti. 2005

Un llibre de divulgació que presenta de manera eficaç i entretinguda l'anàlisi i propostes del decreixement. Pallante utilitza diversos exemples per il·lustrar les contradiccions i perversions del creixement i per mostrar com el PIB es limita a enregistrar l'increment dels béns de consum comercialitzats, mentre és incapaç de reflectir la qualitat de la vida de les persones. Després del “manifest del decreixement feliç”, l'autor torna a utilitzar el iogurt com una hàbil al·legoria del disbarat de la lògica de creixement continu: l'economia creix i està sana si un producte recorre milers de quilòmetres i genera greus impactes ecològics i socials, l'economia decreix i està malalta si el mateix producte s’autoprodueix eliminant els seus impactes negatius i incrementant la seva qualitat. Davant el caràcter absurd dels nostres models econòmics, Pallante revisa diverses estratègies que permeten revertir el camí i tornar a la sostenibilitat ecològica i social: des de l'autoproducció de béns i serveis, passant per la disminució del treball remunerat, fins al foment de l'economia del do i de la cura de les persones fora de la lògica mercantil.

Latouche, Serge: Le Pari de la décroissance, Paris: Fayard. 2006

En el seu últim llibre, L'aposta del decreixement, Serge Latouche intenta presentar un resum dels anàlisis i propostes que defineixen el decreixement. Per a això, el text consisteix en una primera part de justificació del perquè del decreixement, i una segona part que analitza el com impulsar una societat de decreixement. Així, el perquè del decreixement examina com el model econòmic de creixement il·limitat està amenaçant la supervivència de l'espècie humana i del planeta (desbordi de les capacitats de càrrega de la biòsfera; extinció massiva d'espècies; catàstrofes naturals; increment de les desigualtats i injustícies socials, etc.). Per això, la sortida de les societats de creixement i de l'economia apareix com una obligació ineludible. La segona part, el com, intenta esbossar les principals fases d'un programa per implementar societats de decreixement, és a dir societats autònomes i sòbries. Una primera fase consistiria en la descolonització de l'imaginari, en una veritable revolució cultural que permeti la substitució dels valors dominants per nous valors que obrin el camí al decreixement (altruisme vs. egoisme; cooperació vs. competició; importància de la vida social vs. consumisme il·limitat; local vs. global, etc.). La segona fase radicaria en un canvi essencial en les relacions socials, de producció i de distribució, implicant la sortida tant del capitalisme, com del productivisme i del consumisme. La societat industrial hauria de deixar pas a noves formes de creació de valor i benestar, centrades en les persones i que no condemnin la sostenibilitat ambiental. Altres fases implicarien una relocalització profunda de les societats, de les economies i de la política; així com la generalització de la reducció, de la reutilització i del reciclatge dels béns. Latouche analitza també específicament la relació entre decreixement i països del Sud, argumentant que sí bé és cert que aquests països no sobrepassen les capacitats de càrrega del planeta, no cal concloure amb això que haurien de promoure societats de creixement. El Sud deuria més aviat trencar amb la dependència econòmica i cultural del Nord, buscant models autònoms que no s'insereixin en el capitalisme o en la lògica de creixement continu. Queda la convicció que el decreixement al nord és una condició per a la posada en marxa de qualsevol alternativa en el Sud.

Latouche, Serge Survivre au développement: De la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction d'une société alternative, Paris: Mille et une nuits. 2004

Serge Latouche, professor d'economia a la universitat de Paris-Sud, president de l'associació “Ligne d'Horizon” (Línia d'Horitzó), és un dels principals defensors del decreixement a França. En aquest llibre, poc més de cent pàgines li són suficients per desmitificar el desenvolupament i amb ell l'occidentalització i mundialització que està vivint el planeta. Latouche ens relata el naixement, la vida i la resurrecció del concepte i de les seves diverses declinacions al llarg dels últims 50 anys. L'autor desmunta al desenvolupament en la seva doble faceta de mite i realitat. Remarca el seu etnocentrisme, mostrant com les seves diverses formulacions no aconsegueixen ocultar el seu veritable propòsit: l'omnipotència del mercat capitalista occidental. També exemplifica el seu fracàs, abordant la seva vinculació al creixement econòmic i denunciant la impostura de la teoria de l' "efecte degoteig", o il·lustrant com cinc dècades de desenvolupament ens deixen com balanç un món molt més desigual i la destrucció del model de vida ancestral de milions de persones. Encara li queda temps per esbossar algunes alternatives al desenvolupament, inevitables si es vol garantir la supervivència ecològica i social. Pistes ("decreixement convival" i "localisme") que potser s'aborden de manera massa tímida, però que aporten idees per sortir de l'economia i abolir el seu domini sobre la vida, començant a construir "societats del decreixement" alternatives a la societat de mercat.

AAVV (Ed. Bonaiuti, Mauro) Obiettivo Decrescita. Bologna: EMI. 2005

Coordinat per un dels promotors de la Xarxa Italiana per al Decreixement i un dels majors exponents del decreixement a Itàlia, el llibre es va esgotar en la seva primera edició en menys d'un any, il·lustrant l'interès que està generant el tema al país. Recull diversos articles que reflecteixen la proposta del decreixement des de diferents perspectives disciplinàries. Els articles permeten fer-se una idea general del debat existent a Itàlia i a França, així com conèixer algunes iniciatives concretes. Es recopilen textos bàsics de crítica a l'economia clàssica, al creixement econòmic i al desenvolupament, que mostren la seva insostenibilitat i contradiccions. També es recullen les principals propostes del decreixement, com perspectiva que permet anar construint alternatives als models de desenvolupament vigents. Un article sobre Georgescu-Roegen permet conèixer les idees bàsiques del teòric que va estructurar una extensa crítica a l'economia clàssica. Diversos articles confronten al decreixement amb temàtiques específiques, com l'ocupació, la democràcia o l'ecologisme. Tampoc falta una perspectiva més espiritual, al tractar el concepte de límit en les societats no occidentals per entendre les crisis i les carències del desenvolupament occidental. Un altre article aborda l'efecte rebot, que ens mostra com l'increment de l'eficiència i del progrés tecnològic estan estretament vinculats a l'augment del consum, revelant la incapacitat de la tecnologia per respondre a les crisis ecològiques i socials que ens afecten. Finalment, es recullen diverses experiències concretes, presentant iniciatives com ara el moviment per la simplicitat voluntària, les Xarxes italianes d'economies solidàries i els Districtes d'Economies Solidàries, o els sistemes d'intercanvis locals.

AAVV Objectiu Decreixement. Barcelona: Leqtor. 2006

“Objectiu decreixement” és una recopilació d'articles d'alguns dels autors considerats com principals figures del Decreixement: Serge Letouche, François Schneider, Vincent Cheynet o Mauro Bonaiuti. A part dels principis més generals d'aquest moviment social, en els diferents articles trobem algunes de les idees i conceptes més interessants en els que es basa, com el de “béns relacionals” o el de “efecte rebot”. El present llibre, publicat a la vegada en versió castellana i catalana, és una traducció abreujada de "Objectif décroissance", publicat com llibre en el 2003 i anteriorment en la revista francesa “Silence” en un número especial sobre Decreixement. El llibre també va ser publicat, amb noves aportacions, en italià (a França i Itàlia trobem els principals focus del Decreixement), i s'ha convertit en un text de referència del moviment.

 

Català
Castellano

 

Creiem que la perspectiva del decreixement està destinada a convertir-se en un dels punts de referència en la construcció d'alternatives al capitalisme global

Documents

Videos

Materials de formació

Enllaços

Bibliografia

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas