Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Certificacions

Codesenvol.

Decreixement

Feminisme

Part. ciutadana

Debats i aportacions

Enllaços

 

Codesenvolupament

En l’àmbit de la cooperació internacional cada vegada es parla més de codesenvolupament. S’incorpora en els plans directors, apareixen línies de finançament específiques al respecte i es multipliquen els fòrums de debat i les publicacions sobre el tema. També gaudeix d’un ampli consens per la seva defensa i promoció entre la majoria de les institucions publiques i dels organismes de la societat civil. Amb tot, la seva popularitat no correspon amb la pràctica, on la temàtica es redueix a una sèrie d’actuacions experimentals i diferents entre sí. 

Però, què és el codesenvolupament? Es tracte d’un concepte clar, d’un àmbit d’intervenció definit? Quins són els seus objectius? Per què i amb quina finalitat es vincula la immigració amb la cooperació? En què consisteixen les diferents actuacions dutes a terme? El codesenvolupament constitueix una eina que permet acompanyar la tasca de transformació social en la cooperació al desenvolupament o només es redueix a una moda? La seva perspectiva permet indagar les causes de la desigualtat i el caràcter insostenible dels nostres models de desenvolupament?

Aquest apartat pretén abordar aquestes i altres preguntes, enriquint el debat sobre el codesenvolupament i superant l’enfocament políticament correcte que actualment predomina respecte aquest tema.

 

Documents

Codesenvolupament: Entrevista a Carlos Gómez Gil, per El Col·lectiu

Resum: Entrevista realitzada pel Col·lectiu a Carlos Gómez Gil, professor de la Universitat d'Alacant i director de l'Observatori Permanent per a la Immigració de la mateixa universitat.

Codesenvolupament, alguna cosa més que una moda?, per Giorgio Mosangini

Resum: L’article pretén analitzar què és el codesenvolupament i valorar les seves implicacions polítiques i la seva capacitat transformadora. Per fer-ho, analitza els seus orígens i proposa un model de representació social de la immigració que qüestiona la intencionalitat amb la qual s’ha vinculat la cooperació internacional i la immigració. Així mateix, analitza si realment el codesenvolupament constitueix un concepte i quins són els seus components essencials. S’aprofunditza en les seves principals contradiccions i es posa de manifest com el discurs sobre codesenvolupament es construeix al marge dels elements estructurals que caracteritzen a la immigració i al sistema econòmica internacional. En definitiva, es posa en evidència la confusió i la manca de claredat política que caracteritza al codesenvolupament, convertint-lo en un tema de moda degut al seu caràcter inofensiu envers el sistema capitalista global.

El codesarrollo desde la perspectiva de la población inmigrante, per María Margarita Echeverri, Rafael Ibáéz i Mario Ortí

Resum:Aquesta investigació, promoguda per ACSUR-Las Segovias, intenta confrontar el codesenvolupament amb la percepció que els immigrants tenen sobre el desenvolupament (de les seves societats d'orígen i de destí). Ens sembla que, davant l'ambigüitat que caracteritza el codesenvolupament, l'estudi defuig de la visió políticament correcta predominant. Així, planteja anàlisis i preguntes bàsiques per valorar políticament i estratègicament el futur del codesenvolupament. Entre d'altres elements de reflexió que han de ser considerats quan s’aborda qualsevol relació entre migració i cooperació, identifica problemàtiques com ara: els riscos de subordinació del codesenvolupament a les polítiques de control de fluxes migratoris; el reconeixement dels drets de ciutadania dels immigrants com a condició prèvia del codesenvolupament; la necessitat d'analitzar la posició dels immigrants en les estructures socials i les fractures que recorren tant els països d'orígen com de destí (desigualtats de classe, de gènere, generacionals, la divisió internacional del treball, etc.); les crisis de la idea del desenvolupament com destí comú de la humanitat; etc. L'anàlisi evidencia que una perspectiva transformadora en el codesenvolupament ha de passar per la necessària repolitizació de la condició de migrant, entenent-la com el resultat de les estructures de desigualtat tant al Nord com en el Sud. Per això, l'agenda del codesenvolupament deuria centrar-se en la incidència per a la transformació tant de les polítiques migratòries com de les polítiques de cooperació per avançar cap a la plena realització dels drets de ciutadania a tots dos costats de les fronteres.

Enllaços

CIDEAL - Portal sobre Codesarrollo

Es tracte d’un portal sobre codesenvolupament gestionat per l’organització CIDEAL. La pàgina web, finançada per la Comunitat de Madrid, pretén difondre el codesenvolupament i facilitar la seva pràctica. Compta amb diferents seccions, que exploren la definició de codesenvolupament, els actors implicats, exemples de projectes, els àmbits d’actuació, informació dirigida als immigrants, etc. És d’especial interès la secció d’articles sobre codesenvolupament que reuneix a un gran nombre d’aportacions des de diferents perspectives.

 

 

Català
Castellano

 

Entre 1892 i 1922 van arribar a Amèrica vint-i-dos milions d'europeus, xifra per damunt de l'actual nombre d'immigrants residents a la Unió Europea (Hendrik Vaneeckhaute)

Documents

Enllaços

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas