Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Certificacions

Codesenvol.

Decreixement

Feminisme

Part. ciutadana

Debats i aportacions

Enllaços

 

Participació ciutadana

La participació ciutadana ha esdevingut una referència pràcticament obligada en tot discurs polític i social. Des de les organitzacions de desenvolupament, a agents socials, partits polítics o institucions nacionals o internacionals. Tots parlen de les avantatges de la participació ciutadana, de la crisis de la democràcia representativa i de la necessitat d’aprofundir en una democràcia participativa.

Quan gairebé fa dues dècades de la primera experiència de Pressupostos Participatius a Porto Alegre (Brasil), alguns països d’Amèrica Llatina ja disposen de Lleis Nacionals i Ministeris de Participació Popular (Bolívia i Veneçuela).

Actualment, a Catalunya, són molts els municipis que  compten amb òrgans de participació ciutadana i cada vegada trobem més ajuntaments que es doten  de Plans Directors i de Reglaments que tenen per objectiu ordenar la temàtica a nivell local, així com iniciatives i processos que, en diferents graus, intenten incloure els habitants d’un municipi en l’elaboració de polítiques públiques. Aquesta diversitat comporta una divergència d’usos que amaga l’ambigüitat del terme i la seva instumentalització. La necessitat de clarificar el concepte ens condueix a preguntar-nos:

Què entenem per participació ciutadana? Quins objectius pretenem assolir exercint-la? Quins nivells coneixem? Quines similituds i diferències hi ha entre les experiències viscudes a Catalunya i les que es generen a Amèrica Llatina? Aquestes han tingut un impacte real en el disseny i implementació de les polítiques públiques, o per el contrari, ha tingut només un caràcter simbòlic? Participació per invitació o participació per irrupció? És una eina per millorar l’eficàcia de l’Administració, per la legitimació de les decisions polítiques ja preses o per transformar la societat?

Aquest apartat té per objectiu invitar a la reflexió sobre la participació ciutadana, com a metodologia de treball i com a instrument per aprofundir en els canvis socials. Una veritable participació ciutadana no només ha de ser un mecanisme de rendició de comptes, de legitimació de polítiques públiques o una bona eina de  cosmètica electoral. La participació de les ciutadanes i ciutadans ha de tenir una dimensió transformadora, ha d’implicar canvis en les relacions de poder i en els espais de decisió i de gestió. La participació ha de permetre donar veu als col·lectius més exclosos, lluitar contra les desigualtats i ser una eina per l’aprenentatge individual i comunitari, facilitant la resposta col·lectiva als problemes actuals que planteja el sistema capitalista global.

 

Documents

La participació ciutadana en les noves condicions socials, per Carla Cors i Eloi Mayordomo

Resum: Actualment assistim a un increment d’experiències, instruments, models i iniciatives de participació ciutadana que es porten a terme per part de molts governs locals. L’article fa un anàlisi sobre les diferents pràctiques i els objectius que els municipis persegueixen amb aquestes. Enfront la diversitat de models participatius, els autors aposten per una participació ciutadana amb una dimensió clara de transformació social, política i econòmica. Un canvi en la gestió municipal, que a banda d’esdevenir més pròxima i relacional, impliqui donar veu a les desigualtats i compartir espais de poder amb la ciutadania. En definitiva, una participació ciutadana que constitueixi una eina en el camí cap a l’alternativa del model actual.

Enllaços

Observatori Internacional de Democràcia Participativa

L’Observatori Internacional de Democràcia Participativa és una iniciativa de ciutats d’Europa i d’Amèrica Llatina que neix a partir del programa europeu de cooperació entre ciutats URB-AL . La iniciativa va ser presentada l’any 2001 a la trobada de la Red 3 “La democràcia en la ciudad” celebrada a Belo Horizonte (Brasil). L’objectiu del projecte és la creació d’un espai obert als governs locals, entitats, organitzacions i centres de d’investigació per l’intercanvi d’experiències, avaluació i estudi sobre la democràcia participativa en l’àmbit local. A la web trobem un Banc d’experiències sobre democràcia participativa a les ciutats i els materials i resums de les diferents conferències internacionals que anualment es celebren per aprofundir sobre la participació ciutadana a nivell local. A més també hi podem trobar una secció d’agenda, noticies, un fons documental i un banc de recursos pels municipis.

Bantaba: Recursos para el desarrollo humano, la educación global y la participación ciudadana

Bantaba és un projecte virtual de la l’organització Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional). La pàgina ofereix una selecció de recursos sobre el desenvolupament humà, l’educació i la participació ciutadana. A través de cinc entrades diferents trobem documentació, enllaços, propostes didàctiques, referències bibliogràfiques i diferents eines dirigides als moviments socials, ONGD, centre d’investigació, etc que treballen per la transformació social. A la pàgina trobem recursos sobre diferents temes: Participació Ciutadana, Equitat, Gènere en el Desenvolupament, Cooperació Internacional, Desenvolupament Sostenible, Interculturalitat,Conflictes i Moviments Socials.

Parte Hartuz

Parte Hartuz és un grup d’investigació constituït per diversos membres dels departaments de Ciència Política i Sociologia de la Universitat del País Basc –Euskal Herriko Unibertsitatea. El projecte d’investigació té per objectiu l’elaboració d’un marc teòric sobre democràcia participativa, estudiar les diferents formules i processos de participació ciutadana en la presa de decisions i implementació de les polítiques públiques, sobretot, tot i que no únicament, a nivell local. El projecte ofereix un diagnòstic sobre el mapa d’experiències participatives al País Basc. A més Parte Hartuz imparteix un postgrau “Dinamizador/a de metodologías y procesos para la democracia participativa" i compte amb un Centre de Documentació sobre Democràcia participativa on hi trobem llibres, publicacions, estudis i materials i diferents experiències sobre el tema.

Bibliografia

 

 

Català
Castellano

 

Què entenem per participació ciutadana? Quins objectius pretenem assolir exercint-la? Quins nivells coneixem? Quines similituds i diferències hi ha entre les experiències viscudes a Catalunya i les que es generen a Amèrica Llatina? Aquestes han tingut un impacte real en el disseny i implementació de les polítiques públiques, o per el contrari, ha tingut només un caràcter simbòlic? Participació per invitació o participació per irrupció? És una eina per millorar l’eficàcia de l’Administració, per la legitimació de les decisions polítiques ja preses o per transformar la societat?

Documents

Enllaços

Bibliografia

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas