Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

Debats i aportacions

A la secció Debats i Aportacions es recullen diferents textos i articles d’opinió sobre polítiques de cooperació al desenvolupament, models d’actuació i altres qüestions d’actualitat o de controvèrsia que siguin d’interès pel sector. La cooperació espanyola amb Palestina és aquella que necessiten els palestins? El model actual de cooperació al desenvolupament està en crisi? És el moment de canviar d’estratègies? Com es planteja l’articulació entre els diferents actors de la cooperació internacional? Es tracte d’una finestra oberta a la opinió crítica i constructiva sobre els aspectes més polítics de la cooperació que permeten apuntar des d’una mirada més global, les eines, metodologies i formes d’intervenció necessàries per una cooperació internacional alternativa i amb capacitat transformadora.

 

Documents

La Cooperación al Desarrollo: ¿Un concepto agotado o mal usado?, per Carla Cors Oroval

Resum: Després de més cinc dècades de cooperació al desenvolupament, si bé és cert que en alguns països empobrits (sobretot a Amèrica Llatina) la mitjana de la població compta amb millors índexs de salut i educació o amb majors possibilitats de viure en un democràcia pluripartidista, és absolutament alarmant que aquest procés hagi anat acompanyat en paral·lel d'una creixent desigualtat en la distribució de la riquesa, del benestar i de les oportunitats. En efecte, la desigualtat ataca fortament a milions de persones que viuen condemnades a una misèria permanent. En aquest sentit, sembla que l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) ha estat un fracàs ja que no ha complert amb el seu objectiu d'afavorir al desenvolupament i el benestar de la població als països receptors de l'esmentada ajuda.

Algunas ideas en torno a nuestra cooperación y solidaridad con Palestina, per Alberto Arce

Resum: La cooperació amb Palestina és política o no és. Com en tots els objectes de cooperació. Però en pocs conflictes, la solució a les miserables condicions de vida dels qui pateixen té una solució tan clara, eminentment política, a la vegada que paral·lela i complementària amb els instruments de la cooperació tradicional. Partint d'aquest anàlisi i incorporant no només les reflexions pròpies de qui firma sinó les converses mantingudes al llarg de les activitats de record del 60 aniversari de la NAKBA que es van celebrar a Euskadi al llarg del mes de maig amb Issam Aruri, en representació de PNGO (la Plataforma Palestina d'ONG), Abu Hussein, Director de Ittijah (la Unió de Comunitats Àrabs d'Israel), el Dr. Rabah Mohannas dels HWC de Gaza (Health Work Committes) i Sergio Yahni, Director del Alternative Information Center de Jerusalem s'escriu aquest text com a instrument per obrir un debat sobre l'estratègia que les organitzacions de l'Estat utilitzem en el nostre acostament al conflicte palestí.

La anticooperación: los problemas del Sur no se resuelven con ayuda internacional, per David Llistar

Resum: Aproximar-se als problemes del Sud Global només des de la perspectiva de la cooperació oficial al desenvolupament i no considerar els altres tentacles de l’actuació exterior és un error de falta de visió global i una irresponsabilitat els efectes de la qual solen ser criminals. El present article presenta la noció de “anticooperació” Nord-Sud i apunta alguns dels seus principals mecanismes. Les hipòtesis de partida són tres: que la majoria de contextos en els que viuen els habitants del Sud Global depenen, en gran mesura i en grau creixent, de decisions i actituds d’habitants del Nord Global; que el que anomenem ajuda Nord-Sud (o “cooperació al desenvolupament”) és una contribució positiva molt menor que les contribucions negatives que rep el Sud Global des del Nord Global; que la majoria d’aquestes contribucions negatives es produeixen com a conseqüència de la lògica d’empreses i Estats que volen créixer i assegurar-se recursos i mercats. L'article fou publicat originalment a Rebelión.

 

 

 

 

 

 

Català
Castellano

 

"És millor debatre una qüestió sense resoldre-la, que resoldre una qüestió sense debatre-la" (Joseph Joubert, assagista)

Documents

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas